Sheekh Xuseen Sh.Cumar

#QuraanFormatFile SizePlaytimeOperations
1Huud Sh Xusen Qaariyowmp316,53 MB28:53Play Huud Sh Xusen Qaariyow Download Huud Sh Xusen Qaariyow
2Israa Sh Xusen Qaariyowmp313,27 MB23:11Play Israa Sh Xusen Qaariyow Download Israa Sh Xusen Qaariyow
3Kahfi Sh Xusen Qaariyowmp313,58 MB23:43Play Kahfi Sh Xusen Qaariyow Download Kahfi Sh Xusen Qaariyow
4Maryam Sh Xusen Qaariyowmp38,64 MB15:05Play Maryam Sh Xusen Qaariyow Download Maryam Sh Xusen Qaariyow
5Dhaahaa Sh Xusen Qaariyowmp312,71 MB22:12Play Dhaahaa Sh Xusen Qaariyow Download Dhaahaa Sh Xusen Qaariyow
6Anbiyaa Sh Xusen Qaariyowmp36,97 MB20:18Play Anbiyaa Sh Xusen Qaariyow Download Anbiyaa Sh Xusen Qaariyow
7Cankabuut Sh Xusen Qaariyowmp33,06 MB5:21Play Cankabuut Sh Xusen Qaariyow Download Cankabuut Sh Xusen Qaariyow
8Ruum Sh Xusen Qaariyowmp37,26 MB12:40Play Ruum Sh Xusen Qaariyow Download Ruum Sh Xusen Qaariyow
9luqmaan Sh Xusen Qaariyowmp34,58 MB7:59Play luqmaan Sh Xusen Qaariyow Download luqmaan Sh Xusen Qaariyow
10Sajdah Sh Xusen Qaariyowmp33,45 MB6:01Play Sajdah Sh Xusen Qaariyow Download Sajdah Sh Xusen Qaariyow
11Axzaab Sh Xusen Qaariyowmp312,54 MB21:55Play Axzaab Sh Xusen Qaariyow Download Axzaab Sh Xusen Qaariyow
12Sabah Sh Xusen Qaariyowmp36,9 MB7:32Play Sabah Sh Xusen Qaariyow Download Sabah Sh Xusen Qaariyow
13Faadhir Sh Xusen Qaariyowmp311,75 MB12:49Play Faadhir Sh Xusen Qaariyow Download Faadhir Sh Xusen Qaariyow
14Yaasiin Sh Xusen Qaariyowmp311,13 MB12:09Play Yaasiin Sh Xusen Qaariyow Download Yaasiin Sh Xusen Qaariyow
15Zumar Sh Xusen Qaariyowmp35,97 MB10:25Play Zumar Sh Xusen Qaariyow Download Zumar Sh Xusen Qaariyow
16Qaafir Sh Xusen Qaariyowmp311,16 MB19:30Play Qaafir Sh Xusen Qaariyow Download Qaafir Sh Xusen Qaariyow
17tabaarak Sh Xusen Qaariyowmp35,16 MB5:38Play tabaarak Sh Xusen Qaariyow Download tabaarak Sh Xusen Qaariyow
18Alqalam Sh Xusen Qaariyowmp35,02 MB5:29Play Alqalam Sh Xusen Qaariyow Download Alqalam Sh Xusen Qaariyow
19alxaaq Sh Xusen Qaariyowmp34,84 MB5:17Play alxaaq Sh Xusen Qaariyow Download alxaaq Sh Xusen Qaariyow
20Almacaarij Sh Xusen Qaariyowmp33,8 MB4:09Play Almacaarij Sh Xusen Qaariyow Download Almacaarij Sh Xusen Qaariyow
21Nuux Sh Xusen Qaariyowmp33,7 MB4:02Play Nuux Sh Xusen Qaariyow Download Nuux Sh Xusen Qaariyow
22Aljiinn Sh Xusen Qaariyowmp34,53 MB4:57Play Aljiinn Sh Xusen Qaariyow Download Aljiinn Sh Xusen Qaariyow
23AL muzammil Sh Xusen Qaariyowmp33,25 MB3:33Play AL muzammil Sh Xusen Qaariyow Download AL muzammil Sh Xusen Qaariyow
24Almudathir Sh Xusen Qaariyowmp34,5 MB4:54Play Almudathir Sh Xusen Qaariyow Download Almudathir Sh Xusen Qaariyow
25Alqiyaamah Sh Xusen Qaariyowmp32,92 MB3:11Play Alqiyaamah Sh Xusen Qaariyow Download Alqiyaamah Sh Xusen Qaariyow
26Al insaan Sh Xusen Qaariyowmp34,29 MB4:41Play Al insaan Sh Xusen Qaariyow Download Al insaan Sh Xusen Qaariyow
27Al mursalaat Sh Xusen Qaariyowmp33,54 MB3:52Play Al mursalaat Sh Xusen Qaariyow Download Al mursalaat Sh Xusen Qaariyow
28Ann naba Sh Xusen Qaariyowmp33,51 MB3:49Play Ann naba Sh Xusen Qaariyow Download Ann naba Sh Xusen Qaariyow
29Ann naazicaat Sh Xusen Qaariyowmp33,33 MB3:38Play Ann naazicaat Sh Xusen Qaariyow Download Ann naazicaat Sh Xusen Qaariyow
30Cabasa Sh Xusen Qaariyowmp32,84 MB3:06Play Cabasa Sh Xusen Qaariyow Download Cabasa Sh Xusen Qaariyow
31Attakwiir Sh Xusen Qaariyowmp31,5 MB1:38Play Attakwiir Sh Xusen Qaariyow Download Attakwiir Sh Xusen Qaariyow
32fadharat Sh Xusen Qaariyowmp31,42 MB1:33Play fadharat Sh Xusen Qaariyow Download fadharat Sh Xusen Qaariyow
33mudhafifiin Sh Xusen Qaariyowmp32,97 MB3:14Play mudhafifiin Sh Xusen Qaariyow Download mudhafifiin Sh Xusen Qaariyow
34shaqat Sh Xusen Qaariyowmp31,89 MB2:03Play shaqat Sh Xusen Qaariyow Download shaqat Sh Xusen Qaariyow
35buruuj Sh Xusen Qaariyowmp31,9 MB2:04Play buruuj Sh Xusen Qaariyow Download buruuj Sh Xusen Qaariyow
36dhaariq Sh Xusen Qaariyowmp31,17 MB1:16Play dhaariq Sh Xusen Qaariyow Download dhaariq Sh Xusen Qaariyow
37aclaa Sh Xusen Qaariyowmp31,3 MB1:25Play aclaa Sh Xusen Qaariyow Download aclaa Sh Xusen Qaariyow
38qaashiyah Sh Xusen Qaariyowmp31,65 MB1:48Play qaashiyah Sh Xusen Qaariyow Download qaashiyah Sh Xusen Qaariyow
39fajr Sh Xusen Qaariyowmp32,46 MB2:41Play fajr Sh Xusen Qaariyow Download fajr Sh Xusen Qaariyow
40albalad Sh Xusen Qaariyowmp31,31 MB1:26Play albalad Sh Xusen Qaariyow Download albalad Sh Xusen Qaariyow
41ashams Sh Xusen Qaariyowmp31,19 MB1:18Play ashams Sh Xusen Qaariyow Download ashams Sh Xusen Qaariyow
42allayl Sh Xusen Qaariyowmp31,5 MB1:38Play allayl Sh Xusen Qaariyow Download allayl Sh Xusen Qaariyow
43adduxaa Sh Xusen Qaariyowmp3843,3 KB0:54Play adduxaa Sh Xusen Qaariyow Download adduxaa Sh Xusen Qaariyow
44asharx Sh Xusen Qaariyowmp3497,59 KB0:31Play asharx Sh Xusen Qaariyow Download asharx Sh Xusen Qaariyow
45Attiin Sh Xusen Qaariyowmp3680,04 KB0:43Play Attiin Sh Xusen Qaariyow Download Attiin Sh Xusen Qaariyow
46Alcalaq Sh Xusen Qaariyowmp31,3 MB1:25Play Alcalaq Sh Xusen Qaariyow Download Alcalaq Sh Xusen Qaariyow
47Alqadr Sh Xusen Qaariyowmp3571,87 KB0:36Play Alqadr Sh Xusen Qaariyow Download Alqadr Sh Xusen Qaariyow
48Albayinah Sh Xusen Qaariyowmp31,6 MB1:44Play Albayinah Sh Xusen Qaariyow Download Albayinah Sh Xusen Qaariyow
49Azalzalah Sh Xusen Qaariyowmp3700,04 KB0:44Play Azalzalah Sh Xusen Qaariyow Download Azalzalah Sh Xusen Qaariyow
50Alcaadiyaat Sh Xusen Qaariyowmp3751,06 KB0:48Play Alcaadiyaat Sh Xusen Qaariyow Download Alcaadiyaat Sh Xusen Qaariyow
51Alqaaricah Sh Xusen Qaariyowmp3809,43 KB0:51Play Alqaaricah Sh Xusen Qaariyow Download Alqaaricah Sh Xusen Qaariyow
52Attakaaathur Sh Xusen Qaariyowmp3649,84 KB0:41Play Attakaaathur Sh Xusen Qaariyow Download Attakaaathur Sh Xusen Qaariyow
53Alcasr Sh Xusen Qaariyowmp3333,91 KB0:21Play Alcasr Sh Xusen Qaariyow Download Alcasr Sh Xusen Qaariyow
54Alhumazah Sh Xusen Qaariyowmp3694,33 KB0:44Play Alhumazah Sh Xusen Qaariyow Download Alhumazah Sh Xusen Qaariyow
55Alfiil Sh Xusen Qaariyowmp3469,02 KB0:30Play Alfiil Sh Xusen Qaariyow Download Alfiil Sh Xusen Qaariyow
56Quraysh Sh Xusen Qaariyowmp3429,43 KB0:27Play Quraysh Sh Xusen Qaariyow Download Quraysh Sh Xusen Qaariyow
57Almaacuun Sh Xusen Qaariyowmp3531,06 KB0:34Play Almaacuun Sh Xusen Qaariyow Download Almaacuun Sh Xusen Qaariyow
58Alkhowthar Sh Xusen Qaariyowmp3291,06 KB0:18Play Alkhowthar Sh Xusen Qaariyow Download Alkhowthar Sh Xusen Qaariyow
59Alkaafiruun Sh Xusen Qaariyowmp3573,1 KB0:36Play Alkaafiruun Sh Xusen Qaariyow Download Alkaafiruun Sh Xusen Qaariyow
60Annasr Sh Xusen Qaariyowmp3406,16 KB0:26Play Annasr Sh Xusen Qaariyow Download Annasr Sh Xusen Qaariyow
61Almasad Sh Xusen Qaariyowmp3504,53 KB0:32Play Almasad Sh Xusen Qaariyow Download Almasad Sh Xusen Qaariyow
62Al ikhlaas Sh Xusen Qaariyowmp3261,67 KB0:16Play Al ikhlaas Sh Xusen Qaariyow Download Al ikhlaas Sh Xusen Qaariyow
63Alfalaq Sh Xusen Qaariyowmp3427,38 KB0:27Play Alfalaq Sh Xusen Qaariyow Download Alfalaq Sh Xusen Qaariyow
64Annaas Sh Xusen Qaariyowmp3583,71 KB0:37Play Annaas Sh Xusen Qaariyow Download Annaas Sh Xusen Qaariyow